Ekologika.pl
Przeczytaj:

Litwa nie wybuduje siowni atomowej, a swoje problemy energetyczne powinna rozstrzyga wsplnie z Rosj, a take uczestniczy w projekcie budowy elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim - oceni w pitkowym wywiadzie dla portalu DELFI byy premier i prezydent Litwy Algirdas Brazauskas.

Więcej …
Reklama płatna
Logowanie
Statystyki
Użytkowników : 14445
Pozycje : 2121
Zasoby : 1
Odsłon : 21521134
Kto jest na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości 
Ekologika.pl

Nowości

 • Baterie solarne w formie naklejek

  Fizycy z USA stworzyli baterie solarne w formie naklejki, ktre mona przyklei na kadym dowolnej powierzchni na przykad na telefonach komrkowych, czy "inteligentnych" ubraniach

  czytaj więcej...

 • Odpowied na cztery pytania gazety wyborczej...

  W Gazecie wyborczej ukaza si artyku pt Energetyka jdrowa: cztery pytania do entuzjasty i sceptyka. Poniej odpowiada na te same pytania nasz stay korespondent dr Jerzy Kubowski.

  czytaj więcej...

 • Zimna fuzja jdrowa - 20 lat ogrzewania za 5400USD  Wydaje si, e wiele problemw ludzkoci zostao rozwizanych!

   

  czytaj więcej...

 • KORIUM ? ROZTOPIONE PALIWO REAKTORA JDROWEGO

  ?CHISKI SYNDROM?, AWARIE W ELEKTROWNIACH THREE MILE ISLAND, CZARNOBYLU I FUKUSHIMIE -?WASNOCI FIZYKOCHEMICZNE KORIUM ? KONSTRUKCJE ZBIORNIKW DO MAGAZYNOWANIA ? ILUSTRACJE

   

  czytaj więcej...

 • OLED - nowa jako w owietleniu

  OLEDy, czyli organiczne diody elektroluminescencyjne, ktre wytwarzaj promieniowanie wietlne z wykorzystaniem pprzewodnikw zastpujcych arniki lub gaz, to kolejny krok w ewolucji nowych rde wiata. Podobnie jak technologia LED, diody organiczne zapewniaj owietlenie o wikszej wydajnoci i trwaoci, ktre moe by wykorzystywane w domach, biurach, hotelach itp.
  Lumiblade Living Shapes ? najwiksza na wiecie instalacja owietleniowa OLED zbudowana

  czytaj więcej...

 • Przychody wiatowego rynku lamp LED wynios 2 mld dolarw w 2017 roku

  Diody LED (ang. light emitting diodes), ktre dzi maj zaledwie 3 proc. udziau w rynku owietleniowym, maj szans sta si w przyszoci dominujc technologi owietleniow. Analiza firmy doradczej Frost & Sullivan pt. ?wiatowy rynek owietlenia LED?, wskazuje, e rynek ten w 2010 roku osign przychody rzdu 491,1 mln dolarw. W roku 2017 szacuje si je na 1 895,5 mln dolarw.

  czytaj więcej...

 • Uwarunkowania pracy elektrowni jdrowej

  Nowy artyku dr Jrzego Kubowskiego zwizany energetyk jdrow.


  W artykule zarysowano specyficzne zagadnienia pracy elektrowni jdrowej w systemie elektroenergetycznym. Naley do nich m.in. wpyw zmian czstotliwoci i napicia w systemie na bezpieczestwo eksploatacji elektrowni. Na przykadzie kilku awarii systemu opisano ich znaczenie dla normalnej pracy elektrowni. Sporo uwagi powicono problemowi powyczeniowego odprowadzania ciepa z reaktora i przeznaczonemu do tego celu ukadowi elektrycznemu zasilania potrzeb wasnych. Objaniono uwarunkowania zwizane z pokrywaniem przez elektrowni dobowych zmian obcienia systemu; w tym ograniczenia wynikajce z mechaniczno ? fizycznych waciwoci reaktorowego paliwa.
  czytaj więcej...

 • O awariach prjektowych i pozaprojektowych elektrowni jdrowych

  Nazwy awarii pochodz z terminologii angielskiej, gdzie nosz miana, odpowiednio: ?design basis accident? i ?beyond design basis acccident?. Analizy skutkw tych awarii, aczkolwiek majcych charakter hipotetyczny, musz by zawarte w opracowywanym przez producenta elektrowni jdrowej (EJ) raporcie o stanie bezpieczestwa siowni. Std wynika ich wyjtkowe znaczenie. Jedna z fundamentalnych zasad bezpieczestwa jdrowego stanowi, i to producent (lub gdy EJ jest przekazana do eksploatacji ? jej waciciel) jest odpowiedzialny za bezpieczestwo jdrowe, nie prawodawca. Podstawowym celem postulowanych awarii jest pokazanie, i nawet w przypadku wyjtkowo cikich uszkodze EJ, ryzyko dla zdrowia ludzi jest minimalne.
  Jerzy Kubowski
  czytaj więcej...

 • XXV ROCZNICA KATASTROFY W CZARNOBYLU

  W ybuch reaktora w Czarnobylu 26 kwietnia 1986 r. gboko utkwi w wiadomoci spoecznej. Na wiele lat zahamowa rozwj energetyki atomowej, przyczyniajc si zarazem do umocnienia polityczno-ekologicznego antyatomowego ruchu. Nawet po upywie wier wieku nazwy ?Czarnobyl? uywa si jako synonimu atomowej tragedii i ? co zrozumiae - argumentu przeciw budowie elektrowni jdrowych. Wielu zapomniao ju, a niektrzy zapewne po prostu nie wiedz, i ta grona awaria wydarzya si w totalitarnym pastwie, gdzie wadza zupenie si nie liczya z normami prawa, nad bezpieczestwem jdrowym dominowa prymat polityki. Naley o tym pamita, gdy przypominamy tamte czasy i usiujemy zrozumie, jak doszo do katastrofy.

  czytaj więcej...

 • Zamroony czas - im gbiej tym zimniej cz2.

  ZAMROONY CZAS Jan Szewczyk, 6 kwietnia 2005

  Nie tylko badanie rdzeni lodowych z Antarktydy, czy Grenlandii moe by rdem cennych informacji na temat klimatu jaki panowa na Ziemi przed setkami tysicy lat. Cakiem niedawno okazao si, e unikalna w skali naszego kontynentu anomalia geotermiczno-hydrogeochemiczna, jaka wystpuje w pnocnowschodniej czci Polski, w rejonie tzw. suwalskiego masywu anortozytowego, moe w istotny sposb poszerzy nasz wiedz o paleoklimacie. Wyniki tych bada pomog rwnie w poznaniu czynnikw wpywajcych na wspczesny reim termiczny Ziemi. Zmiany klimatu i zwizane z nimi zmiany temperatur powierzchni Ziemi, pozostawiaj lady w postaci zmian temperatury litosfery - i to zarwno w obrbie warstw przypowierzchniowych, jak i w zalegajcych na gbokoci nawet kilku kilometrw skaach osadowych i krystalicznych.
  Jak to moliwe?

  czytaj więcej...

 • Im gbiej tym zimniej?!

  Image INFORMACJA PRASOWA

  W rodku upalnego lata geolodzy z Pastwowego Instytutu Geologicznego odkryli w Polsce prawdziw wieczn zmarzlin, tak sam jak na Syberii czy na Alasce. Niestety, zamarznite skay zobaczy bdzie trudno ? zalegaj 357 metrw pod ziemi! czytaj więcej...

 • Naukowcy opracowali metod produkcji sztucznej ropy naftowej

  Naukowcy prbuj wyprodukowa sztuczn rop naftow z alg i dwutlenku wgla. W ten sposb usiuj zastpi miliony lat dziaa si natury, jednym dniem.

  Ju wiemy, e ropy nie tylko nie zabraknie, ale nawet prawdopodobnie potanieje.

  czytaj więcej...

 • Referendum atomowe

  ?W sprawach o szczeglnym znaczeniu dla pastwa moe by przeprowadzone referendumoglnokrajowe.? Tak mwi Art. 125. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pod wzgldemprawnym zatem nie istniej adne przeszkody, by podda plany budowy elektrownijdrowych pod oglnonarodowe gosowanie. Moe si wszake pojawi pytanie: czy budowaelektrowni tego rodzaju istotnie stanowi tak wane znaczenie dla pastwa, aby trzeba byo wtej kwestii odwoywa si do zdania ogu spoeczestwa?
  Jerzy Kubowski
  czytaj więcej...

 • AWARIA W ELEKTROWNI FUKUSHIMA

  AWARIA W ELEKTROWNI ATMOWOWEJ FUKUSHIMA

  dr Jerzy Kubowski

  Jedenastego marca 2011 r. w japoskiej elektrowni jdrowej, nalecej do najwikszych tego rodzaju elektrowni na wiecie, wystpia cika awaria. Doszo do niej wskutek podwodnego trzsienia ziemi o sile dziewiciu stopni i wywoanej nim oceanicznej fali - tsunami. W trzech blokach energetycznych nastpiy wybuchy, stwierdzono stopienie si paliwa. Elektrownia zostaa uszkodzona w stopniu uniemoliwiajcym jej dalsz eksploatacj. W promieniu dwudziestu kilometrw zarzdzono ewakuacj ludnoci.

   

  czytaj więcej...

 • Geotermia niskotemperaturowa - geotermnalne pompy ciepa

  Stan aktualny i perspektywy rozwoju
  uwarunkownia techniczne, rodowiskowe i ekonomiczne

  Jacek Kapuciski
  Andrzej Rodzoch


  Wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w skaach i wodach podziemnych do celw rekreacyjnych i balneologicznych znane jest ju od czasw staroytnych. Wykorzystanie tej energii, zwanej energi geotermaln, do produkcji ciepa i elektrycznoci rozpoczto od niedawna wraz z rozwojem technik wiertniczych i nowoczesnej geologii. Powstaa nowa dziedzina nauk geologicznych zawana geotermi, ktrej gwnym zadaniem jest rozwizanie problemw pojawiajcych si przy wykorzystaniu i udostpnieniu ciepa Ziemi.
  czytaj więcej...

 • CZARNOBYL - SKUTKI KATASTROFY DLA CZOWIEKA I PRZYRODY

  CZARNOBYL - SKUTKI KATASTROFY DLA CZOWIEKA I PRZYRODY
  dr Jerzy Kubowski
  21 lat mino od czasu, gdy si rozptaa katastrofa czarnobylska, i nasz wiat sta si innym? chwiejnym i niepewnym, gdy to, co przez tysiclecia byo dla nas najpewniejszym iprawdziwym ? powietrze, wody naturalne, kwiaty, owoce ziemi, lasy, rzeki, morza - w ciguliczonych dni zamienio si w niebezpieczne dla ludzi rda, poniewa substancjepromieniotwrcze jakie si uwolniy ze zrujnowanego reaktora na ca pnocn pkul,napeniy yciodajn przestrze i stay si rdem napromieniowania ludnoci oraz biosfery.
  czytaj więcej...

 • Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na wiecie

  Wzrastajce zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych rde energii sprawia, e liczba instalacji geotermalnych i zainstalowana w nich moc bardzo szybko wzrasta. Niniejsze opracowanie powstao na zlecenie Minsterstwa rodowiska i dotyczy nowoczesnej technologii geotermalnych pomp ciepa GPC.

   

  czytaj więcej...

 • O TAJNYM TRANSPORCIE WYPALONEGO PALIWA JDROWEGO Z POLSKI DO ROSJI

  ?Energia atomowa jest niebezpieczna.? Tak twierdzi jeden z najznakomitszych znawcwinynierii reaktorw jdrowych - Hyman Rickover (1900 ? 1986), legendarny,czterogwiazdkowy admira (nb. urodzony w Makowie Mazowieckim), twrca atomowejmarynarki wojennej USA, zwany jej ojcem. Nie waha si o tym mwi otwarcie take wKongresie Stanw Zjednoczonych (28.01.1982).
  Kolejny, znakomity artyku drJerzego Kubowskiego. Polecam!
  czytaj więcej...

 • ENERGETYKA JDROWA W POLSCE W WIETLE DOWIADCZE FRANCUSKICH

  ENERGETYKA JDROWA W POLSCE W WIETLE DOWIADCZE FRANCUSKICH

  Jerzy Kubowski

   

  Po okresie stagnacji produkcja energii jdrowej przechodzi ponownie okres wzmoonego zainteresowania ze strony wielu rzdw, ktre przede wszystkim prezentuj korzyci pynce z uycia tejtechnologii pod wzgldem bezpieczestwa energetycznego i walki ze zmianami klimatycznymi.Dotyczy to w szczeglnoci Francji, ktra ju do tej pory rozwina najwikszy na wiecie programjdrowy z udziaem energii jdrowej w cakowitej produkcji energii elektrycznej w wysokoci 80%.

  czytaj więcej...

 • Fotowoltaika w teorii i praktyce

  W ksice omwiono praktyczne zagadnienia zwizane z wykorzystaniem ogniw i moduw fotowoltaicznych jako proekologicznego, odnawialnego rda energii elektrycznej, zarys technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych, ich parametry eksploatacyjne, sprawno konwersji i koszt uzyskania jednostki energii w systemie fotowoltaicznym. Przedstawiono rwnie podstawowe wytyczne do projektowania instalacji fotowoltaicznych.

  czytaj więcej...

 • "Problemy wsppracy elektrowni jdrowych z systemem elektroenergetycznym

  W miesiczniku ENERGETYKA (kwiecie 2010) ukaza si artyku dr. JerzegoKubowskiego pt. "Problemy wsppracy elektrowni jdrowych z systememelektroenergetycznym", ktry publikujemy za uprzejmym pozwoleniem Redakcji.

  czytaj więcej...

 • Elektrownia jdrowa to nie bomba

  Elektrowni jdrow z bomb atomow czy tylko jedno: ich dziaania s oparte na wykorzystaniu tegosamego zjawiska, jakim jest rozszczepienie jdra atomu uranu. Reakcja tego rodzaju zachodzi wskutekzderzenia neutronu z jdrem atomu uranu ? 235. Efektem jest rozpad jdra na kilka czci i emisja dwch lubtrzech neutronw. Powstae neutrony z kolei dokonuj rozszczepie innych jder atomw uranu, i proces sipowtarza; w ten sposb reakcja przybiera charakter lawinowy. Chocia przebiegajce w tych obiektach reakcjejdrowe s tosame, to wszake pod wzgldem konstrukcyjnym i procesw wyzwalania energii cieplnej istniejmidzy nimi zasadnicze rnice....
  czytaj więcej...

 • Uwarunkowania lokalizacji elektrowni jdrowych

  W miesiczniku "Energetyka 2010, nr 2, s. 88 - 91." ukaza si artyku dr
  Jerzego Kubowskiego pt. "Uwarunkowania lokalizacji elektrowni jdrowych"

  Renesans energetyki jdrowej, ktry dzi obserwujemy, sta si moliwy dziki temu, e po ponad dwudziestoletnim zastoju, wywoanym czarnobylskim szokiem, powstay reaktory trzeciej generacji. W odrnieniu od poprzednio budowanych odznaczaj si nieporwnywalnie wikszym stopniem bezpieczestwa (w szczeglnoci biernym), a take wysz sprawnoci. Jednake pomimo tych zalet, decyzja o budowie nowoczesnej elektrowni jdrowej (EJ) z reaktorami III generacji jest obwarowana wieloma ograniczeniami. Ju sam tylko wybr miejsca wymaga spenienia warunkw bezpieczestwa, niespotykanych w praktyce wznoszenia elektrowni konwencjonalnych.
  czytaj więcej...

 • Nowoczesne Elektrownie Jdrowe

  Nowoczesne elektrownie jdrowe. Nowa publikacja dr Jerzego Kubowskiego ukazaa si nakadem Wydawnictw Naukowo Technicznych.
  czytaj więcej...

 • Owietlenie i technika wietlna

  Wiadomoci teoretyczne

  Technika wietlna jest dziedzin obejmujc oparte na teorii naukowej sposoby wytwarzania, formowania, rozsyu, mierzenia i stosowania wiata, w celu uwidocznienia przedmiotw i ich otoczenia. Jest dziedzin stosunkowo szerok, o zoonych podstawach wiedzy i rozlegym zastosowaniu. Ma charakter interdyscyplinarny.

  czytaj więcej...

 • Nowoczesne Elektrownie Jdrowe

  W ksigarni internetowej Wydawnictw Naukowo-Technicznych (WNT),
  http://wnt.com.pl/ksiegarnia.php, jest do nabycia ksika dr. Jerzego Kubowskiego NOWOCZESNE ELEKTROWNIE JDROWE
  czytaj więcej...

 • ZAPASY BRONI JDROWEJ

   

  Iran pracuje nad adunkami jdrowymi, zawierajcymi rozszczepialny izotop uranu U - 235,a Korea Pn. obraa inn drog: produkuje bomby ze sztucznie otrzymanego izotopu plutonuPu - 239 (patrz np.: J. Kubowski, Bro jdrowa, wyd. WNT, Warszawa, 2008 r.)

  czytaj więcej...

 • ZDARZENIE W AMERYKASKIEJ ELEKTROWNI JDROWEJ THREE MILE ISLAND

  Korporacja EXELON poinformowaa, e 21 listopada br., w nalecej do niej elektrowni
  jdrowej Three Mile Island, pooonej w stanie Pensylwania, nastpio uwolnienie
  promieniotwrczych substancji. Blok nr 1 zosta odstawiony do remontu 26 padziernika w
  celu przeadowania paliwa, remontu i wymiany wytwornicy pary.
  czytaj więcej...

 • Dla Polakw OZE to ochrona rodowiska i niskie ceny energii

  Wedug 64 proc. Polakw najwaniejsz korzyci dla spoeczestwa wynikajc z korzystania z odnawialnych rde energii (OZE) jest ochrona rodowiska naturalnego - wynika z raportu przeprowadzonego przez TNS OBOP w ramach Oglnopolskiego Programu na rzecz Zrwnowaonego Rozwoju Spoecznoci Lokalnych.
  czytaj więcej...

 • Gmina Dbica chce zdoby dofinansowanie do programu "Soneczne Dachy-Ekologia XXI"

  Gmina Dbica, wzorem Szczawnicy, chce skorzysta z dofinansowania do programu "Soneczne Dachy-Ekologia XXI", ktry pozwoli na sfinansowanie kolektorw sonecznych dla mieszkacw. Na drodze do realizacji programu stana gminie jednak Regionalna Izba Obrachunkowa - napisa dodatek Gazety Wyborczej w Rzeszowie.

  czytaj więcej...

 • Trzeba 100 mld na OZE

  Wypenienie zobowiza unijnego pakietu energetyczno- klimatycznego wymaga zainwestowania ponad 100 mld z w odnawialne rda energii ? pisze ?Rzeczpospolita?.

  czytaj więcej...

 • Do koca 2010 roku PGE wybierze technologi dla pierwszej polskiej elektrowni jdrowej

  Do koca przyszego roku Polska Grupa Energetyczna chce wybra technologi, ktra zostanie zastosowana w pierwszej polskiej elektrowni jdrowej, dlatego jeszcze w tym roku zostanie podpisane kolejne porozumienie w tej sprawie ? czytamy w ?Rzeczpospolitej?.

  czytaj więcej...

 • Mae elektrownie jdrowe zyskuj na popularnoci

  John Deal, prezes amerykaskiej firmy Hyperion Power Generation chwali si, e ju 120 firm z caego wiata zamwio ich minielektrownie jdrowe o mocy 27 megawatw kada - napisaa Gazeta Wyborcza.

  czytaj więcej...

 • Kalifornia zarzdza energooszczdne telewizory

  Kalifornia jako pierwszy stan USA wypowiada walk zuywajcym za duo energii elektrycznej telewizorom.

  czytaj więcej...

 • KOPOTY Z REAKTORAMI JDROWYMI FRANCUSKIEGO KONCERNU AREVA

  5 listopada br. francuska kompania EDF (lectricit de France) ? obecnie budujca
  elektrownie we Francji i Finlandii - zmuszona zostaa do wyczenia z ruchu jednego z
  czterech reaktorw w elektrowni jdrowej Tricastin. Elektrowni oddano do eksploatacji na
  pocztku lat 80. Posiada 4 bloki z reaktorami typu PWR (Pressurised Water Reactor ? reaktor
  wodny cinieniowy) o cznej mocy 3660 MWe. Wiksz cz wytworzonej energii
  przekazuje do pooonych w pobliu zakadw wzbogacania uranu.
  czytaj więcej...

 • Energa podpisze w rod list intencyjny w sprawie budowy nowej tamy na Wile

  Energa podpisze list z marszakiem wojewdztwa Piotrem Cabeckim. Zaprosia rwnie naukowcw aby przekonali, e zapora nie zniszczy rodowiska - napisa dodatek Gazety Wyborczej w Toruniu.

  czytaj więcej...

 • Dolny lsk moe sta si za par lat potg w dziedzinie elektrowni wiatrowych

  Jak wynika z wypowiedzi Zdzisawa Koszkula z wrocawskiej EnergiiPro, inwestorzy zgosili spce plany budowy a 56 farm wiatrowych, w ktrych moe pracowa okoo 1300 wiatrakw o mocy 2 MW. Ponadto wpywaj te podania na wczenie do sieci wiatrakw mniejszej mocy - napisaa Gazeta Wrocawska.

  czytaj więcej...

 • Duczycy chc budowa farmy wiatraki na Batyku

  Duczycy chcieliby wybudowa na Batyku, w okolicach Supska i Koobrzegu, elektrownie wiatrowe. Tymczasem Polska jest do tego nieprzygotowana; nie mamy odpowiednich ustaw, analiz ekologicznych ani urzdze do przesyaniu prdu - informuje "Metro"

  czytaj więcej...

 • Japonia szykuje w kosmosie pierwsz elektrowni soneczn

  Japonia ogosia wanie harmonogram prac, ktre w cigu 21 lat maj doprowadzi do rozpoczcia eksploatacji kosmicznej elektrowni sonecznej - napisaa Gazeta Wyborcza.

  czytaj więcej...

 • W Wierzchosawicach powstanie pierwsza w Polsce elektrownia soneczna

  Jak poinformowaa ?Gazeta Krakowska?, samorzd Wierzchosawic jest ju o krok od wybudowania pierwszej w kraju elektrowni sonecznej. Gmina stara si w szwajcarskim funduszu o 40 mln z dotacji.

  czytaj więcej...

 • EnergoPlasma uruchomi instalacje do produkcji energii z odpadw

  Firma EnergoPlasma S.A. wprowadzi na Polski rynek innowacyjn metod utylizacji odpadw metod plazmow, w wyniku ktrej powstaje rwnie energia elektryczna.
  czytaj więcej...

 • Dofinansowanie na OZE we wasnym domu

  Dom energooszczdny staje si standardem i to nie tylko z powodu potrzeby speniania norm unijnych, ale take z powodu wzrostu cen prdu. Wymiar proekologiczny i finansowy to ju nierozerwalny duet.
  czytaj więcej...

 • Premier Wlk. Brytanii: zostao 50 dni, by ocali wiat przed globalnym ociepleniem

  Midzynarodowi negocjatorzy maj 50 dni, by ocali wiat przed globalnym ociepleniem i przeama impas w tej sprawie. Plan awaryjny nie istnieje - powiedzia w poniedziaek brytyjski premier Gordon Brown na forum MEF (Major Economies Forum) w Londynie zrzeszajcym 17 pastw wydzielajcych najwiksze iloci CO2.
  czytaj więcej...

 • Energetyka wiatrowa protestuje przeciwko uznaniu zb za biomas

  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej protestuje przeciwko planom Ministerstwa Gospodarki, ktre chce uzna zboa za biomas. Zdaniem Stowarzyszenia jest to promowanie nieefektywnej, przestarzaej technologii.
  czytaj więcej...

 • Chiny. Oddano do uytku statek do poszukiwania "palnego lodu"

  Pierwszy w Chinach statek do poszukiwania "palnego lodu" - bogatego rda gazu - na dnie morza oddano do uytku w poudniowej prowincji Kuangtung - poinformowaa chiska agencja Xinhua.
  czytaj więcej...

 • E.ON ukoczy w Teksasie budow najwikszej farmy wiatrowej na wiecie

  E.ON Climate and Renewables poda, e zbudowa najwiksz farm wiatrow na wiecie, koczc ostatni faz projektu Roscoe w Teksasie. Farma moe produkowa 781,5 megawatw energii.

  czytaj więcej...

 • PKP Energetyka zainwestuje w biogazownie

  PKP Energetyka zamierza inwestowa w budow maych rde energii. Myli o biogazowniach oraz elektrowniach wiatrowych ? informuje ?Puls Biznesu?.

  czytaj więcej...

 • Czy bdziemy produkowali energi ze zboa?

  Ministerstwo Gospodarki opublikowao w ostatnich dniach projekt zmian w rozporzdzeniu odnonie zakupu energii elektrycznej i ciepa wytworzonych w odnawialnych rdach energii ? informuje ?Rzeczpospolita?. Nowela zostaa skierowana do konsultacji i uzgodnie midzyresortowych.

  czytaj więcej...

 • Do 2020 r. udzia energetyki sonecznej w OZE w Polsce moe wzrosn dwukrotnie

  Jak wynika z najnowszego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), do 2020 r. udzia energetyki sonecznej w OZE moe wzrosn do 4 - 5 proc. - napisaa "Rzeczpospolita".

  czytaj więcej...

 • Wielka Brytania - w dekad dwie atomwki

  Dwie nowe elektrownie atomowe chce wybudowa i uruchomi w cigu dekady Wielka Brytania.
  czytaj więcej...